Loading color scheme

 
 
certificare si recertificare

Servicii de certificare (implementare si documentaţie), recertificare, mentenanţa si audit in domeniul managementului calitaţii si a celorlalte standarde, vizeaza imbunataţirea si optimizarea proceselor interne si externe ale organizaţiei dumneavoastra.

 

 

Standarde ISO

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 27001:2018

15189:2013 ( RENAR)

Standardele ANMCS ( conform Legii 185/2017)

BERCON ofera servicii de consultanţa, documentaţie, audit si mentenenţa tuturor organizaţiilor din toate domeniile de activitate care doresc implementarea standardelor ISO, in vederea certificarii conformitaţii sistemului de management de catre un organism de certificare acreditat.

Read more