Loading color scheme

Despre Noi

BERCON ofera servicii de consultanţa, documentaţie, audit si mentenenţa tuturor organizaţiilor din toate domeniile de activitate care doresc implementarea standardelor ISO, in vederea certificarii conformitaţii sistemului de management de catre un organism de certificare acreditat.

• Sistem de Management al Calitatii – SR EN ISO 9001:2015
• Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta - SR EN ISO 15189 :2013
• Sistem de Management Integrat Calitate&Mediu - SR EN ISO 9001:2015- SR EN ISO 14001:2015
• Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in Munca - SR EN ISO 9001:2015 - SR EN ISO 14001:2015 – SR ISO 45001:2018
• Cerintele generale pentru laboratoarele de incercari si etalonari - ISO/CEI 17025:2019
• Sistem de Management al Sigurantei Alimentare (Food Safety Management System FSMS) – ISO 22000:2019 si Evaluarea Riscurilor in cadrul Sistemelor de Management ale Igienei (Hazard Analysis Critical Control Point) – HACCP;
• Sistem de Management al Securitatii Informatiei –ISO 27001:2018, ISO 27002:2018

Impreuna cu echipa noastra de consultanţi de specialitate dezvoltam soluţii in proiectarea si implementarea celor mai eficiente sisteme de management al calitaţii conforme cu directivele europene in domeniul standardelor ISO, incepand cu elaborarea documentaţiei specifice (manual, proceduri de sistem si operaţionale, instrucţiuni de lucru, etc), instruirea personalului implicat in activitaţile de calitate si continuând cu evaluarea, auditul, menţinerea si imbunataţirea Sistemului de Management.

Scopul nostru fiind acela de a obtine un sistem de management eficient si flexibil, un instrument util conducerii firmei pentru a tine sub control atât calitatea produselor cat si a serviciilor furnizate.Serviciile de consultanţa promovate au la baza cele opt principii de management promovate de seria standardelor ISO 9001: 2008, si anume :

 • Leadership (persoane proactive, care conduc prin exemplul propriu)
 • Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor
 • Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul
 • Abordarea managementului ca sistem
 • Abordarea bazata pe procese
 • Orientarea catre client
 • Implicarea personalului
 • Imbunatatirea continua

O alta particularitate a serviciilor noastre este ca pe tot parcursul unui contract de consultanta, fiecare faza, începând de la evaluarea preliminara pâna la certificarea sistemului de management este controlata cu deosebita atentie. Practic, prin dezvoltarea unei bune relatii cu personalul clientului, ne identificam si participam activ ca un compartiment intern al clientului.

Ce garantam ?

  • Asistenţa in alegerea organismului de certificare si stabilirea costurilor prin contactarea organismului de cerificare, negocierea contractului si asistenţa la auditul de certificare.
  • Serviciile se proiecteaza, controleaza si evalueaza dupa un plan bine structurat ce va cuprinde: cine, ce, cand, cum, unde si de ce se realizeaza diversele activitati.
  • Dezvoltarea in cadrul organizaţiei dumneavoastra a unei culturi bazate pe calitate.
  • Asigurarea unei cresteri constante a nivelului de instruire a angajaţilor.
  • Onorariile de consultanţa sunt cele mai atractive pentru afacerea dumneavoastra.
  • Soluţiile oferite sunt perfect adaptate profilului afacerii dumneavoastra.